دانش بنیان

یک سایت سیستم وبلاگدهی تاپس بلاگ – ساخت وبلاگ رایگان دیگر

آشنایی با چگونگی دریافت مجوز استقرار شرکت های دانش بنیان

دریافت مجوز استقرار شرکت های دانش بنیان دریافت مجوز استقرار برای شرکت‌های دانش بنیان که در سامانه  ثبت‌نام کرده‌اند شرکت‌هایی که فرآیند ارزیابی دانش‌بنیان آ..

ادامه مطلب

معرفی انواع شرکت های دانش بنیان فناوری

انواع شرکت های دانش بنیان فناوری شرکت‌های دانش­ بنیانمورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش ­بنیان که در پارک مستقر نیستند برا..

ادامه مطلب

شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

مشارکت اعضای هیات علمی و کارمندان دولت در شرکت های دانش‌بنیان تأسیس شرکت به دست اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و کارمندان دولت بدون ..

ادامه مطلب