آشنایی با چگونگی دریافت مجوز استقرار شرکت های دانش بنیان

دریافت مجوز استقرار شرکت های دانش بنیان

دریافت مجوز استقرار برای شرکت‌های دانش بنیان که در سامانه  ثبت‌نام کرده‌اند

شرکت‌هایی که فرآیند ارزیابی دانش‌بنیان آنها به صورت کامل طی شده است و مورد تائید قرار گرفته‌اند (اعم از دانش‌بنیان تولیدی، دانش‌بنیان صنعتی و یا دانش‌بنیان نوپا) می‌توانند تقاضای خود مبنی بر استفاده از مزایای این مصوبه ارائه دهند. شرکت‌هایی که هنوز در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند و شرکت‌هایی که  فرآیندارزیابی دانش بنیان  آنها هنوز نهایی نشده است، بررسی تقاضای آنها تا پس از نهایی شدن ارزیابیدانش بنیان بودن شرکت، به تعویق خواهد افتاد.

معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان

معافیت مالیاتی دانش بنیان برای شرکت های دانش بنیان تولیدی و معدنی که به موجب این مصوبه، پروانه بهره‌برداری برایشان صادر شده باشد

طبق ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره­ برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد. ولی طبق تبصره (3) ذیل این ماده، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک­ های صنعتی استان­های قم و سمنان) و پنجاه‌ کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان­ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر‌شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی­باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌باشند. البته بدیهی است که شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تایید صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، در صورتیکه شرایط برخورداری از معافیت‌های مالیاتی دانش بنیان در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان را داشته باشند، می‌توانندد از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

درخواست تسهیلات دانش بنیان

فرآیند ارائه درخواست برای استفاده از مزایای مصوبه ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌هایدانش‌بنیان

شرکت متقاضی برای استفاده از تسهیلات دانش بنیان در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای صنایع پیشرفته، باید الزاماً در سامانهدانش‌بنیان ثبت نام کرده و در فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش­ بنیانمورد تائید قرار گرفته باشد. از این‌رو شرکت‌هایی که به عنوان دانش‌بنیان مورد تأیید هستند، می‌توانند تقاضای خود را از طریق ارسال نامه به دبیرخانه کارگروهه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسساتدانش‌بنیان  ارائه دهند و همچنین بایستی فرآیند ثبت‌نام در درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت  را نیز انجام دهند.

ارزیابی مجدد شرکت‌های دانش‌بنیانمتقاضی برای دریافت مجوز استقرار

طبق مصوبات کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، صرف اینکه شرکت دانش‌بنیان تشخیص داده شود، نمی‌تواند از همه حمایتهای مندرج در قانون استفاده کند و برای برخورداری از هر کدام از انواع حمایتها، از جمله دریافت مجوزز استقرار، باید مجدداً مورد ارزیابی قرار بگیرد. از این رو، وضعیت شرکت از حیث انطباق با شروط ذکر شده در این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت لزوم، مجدداً از شرکت بازدید صورت می گیرد.

امکان استفاده از مصوبه ظوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان برای حوزه فعالیت شرکتی در سرفصل‌های 1111گانه ذکر شده

این دسته از شرکت‌ها نیز می‌توانند مشابه سایر شرکت‌ها تقاضای خود را مطرح کنند. ماده (6) مصوبه فوق‌الذکر، وضعیت این شرکت‌ها را مشخص کرده است و در این موارد، کارگروه پرونده شرکت را به کمیته موضوع ماده (7) تصویب نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/۱۳۹۰ ارجاع می‌دهد تا در مورد امکان فعالیت شرکت اظهار نظر شود. در نتیجه ممکن است فرآیند بررسی تقاضای این شرکت‌ها، طولانی‌تر از سایر شرکت‌ها باشد.

رده‌بندی پیوست مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان» صرفاً مختصشرکت‌های دانش‌بنیان است که توسط کارگروه موضوع ماده (33) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوریی ها و اختراعات تائید شده اند

طبق تبصره ذیل ماده (1) مصوبه فوق‌الذکر، این رده‌بندی به عنوان مفاد بند (12) ماده (2) ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127 هـ مورخ 15/4/۱۳90 تعیین شده است. بنابراین تمامی انواع شرکت‌های متقاضی در همه شهرها -حتی در شرایطی که شرکت جزء مصادیق مجاز استفاده از مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان»  نباشد- بایستی بر مبنای این رده‌بندی در مکان مجاز استقرار یابند. به عنوان مثال در شهرهای فاقد محدودیت استقرار، محل استقرار شرکتی که به تولید یکی از کالاهای دانش‌بنیان(مطابق پیوست مصوبه) اقدام می کند و فاصله آن تا سکونت گاهها و…، بر مبنای رده بندی پیوست مصوبه تأیید می شود.

مکان های مجاز استقرار شرکت‌های دانش بنیان

برای تعیین مکان مجاز برای استقرار هر شرکت، ابتدا بایستی با توجه به پیوست مصوبه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان»، رده زیست محیطی فعالیت شرکت مشخص شود. با توجه به رده محصولات شرکت، مکانهای مجاز به شرح زیر خواهد بود:

مکان مجاز برای شرکتهای دارای چندین محصولات با رده های زیست محیطی متفاوت و قصد تولید همه آنها در یک کارگاه واحد. در این موارد، مکان مجاز بر اساس محصولی که بالاترین رده را داشته باشد، تعیین خواهد شد.

تفاوت پروانه بهره­ برداری، پروانه فعالیت فنی مهندسی وگواهی مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی

وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان­های ذیربط، با توجه به نوع فعالیت یک واحد صنعتی، مجوزهای مختلفی را صادر می کند. دستورالعمل‌های مربوط به این مجوزها از سایت مربوطه قابل مشاهده می‌باشد.

به طور خلاصه می‌توان گفت واحدهای تولیدی که فعالیت‌شان در حوزه‌ای غیر از فناوری اطلاعات قرار دارد، یا بایستی زیر نظر اصناف به فعالیت بپردازند و یا جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری دریافت کنند.

لازم به ذکر است پروانه فعالیت فنی مهندسی، برای شرکت‌هایی است که تولید در سطح انبوه و سفارشی ندارند و صرفاً ممکن است کارگاه برای انجام فعالیتهای مهندسی در حد نمونه داشته باشند.

شهر هایی برای استقرارشرکت دانش بنیان

شهرهایی که امکان استفاده از مصوبه ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان را دارند

تأکید این مصوبه به طور خاص، بر نحوه استقرار شرکت‌های دانش­بنیان در شهرهای بزرگ و دارای محدودیت استقرار است. شهرهایی که ممنوعیت استقرار ندارند، بر اساس فرآیندهای قبلی در مورد آنها عمل می‌شود.

بدیهی است رعایت رده بندی پیوست مصوبه فوق الذکر، در کلیه شهرها نیز ضروری است و مبنای تعیین مکان مجاز برای استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی می‌باشد.

به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل­ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح­های جامع و هادی امکان­پذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح­ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرک­های صنعتی که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری­ها مستثنی می­باشند) به عهده شهرداری مربوط می­باشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.)

معرفی انواع شرکت های دانش بنیان فناوری

انواع شرکت های دانش بنیان فناوری

شرکت‌های دانش­ بنیانمورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش ­بنیان که در پارک مستقر نیستند برای استفاده از معافیت مالیاتی، می­توانند از ماده 33  قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش ­بنیان استفاده نمایند.

در حالی که شرکت‌های دانش ­بنیان مستقر در پارک­های علم و فناوری که به تایید کارگروه رسیده­اند، می­توانند همزمان از معافیت مالیاتی ماده 3 و9 قانون استفاده نمایند و با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی مورخ 24 آبان 1394 به شماره 93/93/200، اعمالل معافيت موضوع ماده (3) قانون مانع از اعمال معافيت موضوع ماده(9) قانون درخصوص واحدهاي فناوري مستقر در پارک­هاي علم و فناوري از تاريخ‌صدور مجوز توسط مديريت (رئيس) پارک و نسبت به درآمدهاي حاصل از فعاليت­هاي مذکور در مجوز که صرفاً در پارک­هاي علم و فناوري تحقق مي­يابد، نخواهد بود. لازم به توضیح است که این شرکت‌ها برای هر بخش از درآمدهای خود تنها می­توانند از یک معافیت استفاده نمایند و در زمان تکمیل جدول معافیت‌های اظهارنامه باید هر بخش از درآمد را به تفکیک در یک ردیف قرار دهند.

شرکت دانش بنیان تولیدی
شرکت دانش بنیان نوپا
شرکت دانش بنیان صنعتی

در جدول زیرتوضیحات این دو ماده قانونی به تفکیک بیان شده است.

معافیت مالیاتی موضوع ماده 3 قانون 1 – برای شرکت‌های دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان می باشد.
2 – به مدت 15 سال از زمان تایید شرکت اعمال خواهد شد.
3 – مقررات اجرایی آن در دستورالعمل ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون و طی بخشنامه شماره  20384/200/ص مورخ 16/11/1392 ابلاغ شده است.
4 – برای سال مالی 1393 بر اساس بخشنامه شماره 200/94/84 مورخ 94/08/24 اقدام می شود.
معافیت مالیاتی موضوع ماده 9 قانون 1 – برای واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک علم و فناوری و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده می باشد.
2 – به مدت 20 سال از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارک علم و فناوری با تعامل با اداره کل مالیاتی ذیربط اعمال می شود.
4 – مقررات اجرایی آن در بخشنامه شماره 200/9113/ص مورخ 92/05/20 و بخشنامه شماره: 04-95-200 مورخ 22/01/95  ابلاغ شده است.

مواردی که شرکت‌های مستقر در پارک­های علم و فناوری در اظهارنامه مالیاتی باید رعایت کنند

با توجه به اینکه موضوع ماده (9) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش­ بنیان در خصوص واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک­های علم و فناوری بوده که از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل ازز فعالیت­های مذکور در مجوز که صرفا در پارک­های علم و فناوری تحقق می­یابد، می­باشد. این شرکت‌ها لازم است ردیف 16 جدول 6 (جدول معافیت‌ها) اظهارنامه مالیاتی را با توجه به فعالیت­های مذکور تکمیل نمایند. همچنین در صورتی که شرکت مستقر در پارک مورد تایید کارگروه می­باشد و درخواست استفاده از معافیت مالیاتی خود را به دبیرخانه ارسال نموده است، در ردیف 15 جدول مذکور لازم است درآمدها و هزینه های محصولات دانش ­بنیان مورد تایید خود را اعلام نماید. همچنین در صورت هم پوشانی درآمدها و هزینهه­ های ردیف 15 و 1666 شرکت لازم است درآمدها و هزینه­های مشخص را به تفکیک در این جدول وارد نماید.

رعایت اصول مالی و حسابداری شرکت‌ها برای استفاده سریعتر از معافیت مالیاتی دانش بنیان

شرکت‌های دانش ­بنیان برای سهولت اجرای فرآیند معافیت خود لازم است همانند تمامی شرکت‌های دیگر قوانین و اصول مرتبط به سازمان امور مالیاتی را رعایت نمایند که برخی از این  موارد به شرح زیر می­باشد:

  • شرکت دفاتر مالی سال 95 را تا قبل از اتمام سال 94 پلمپ نماید.
  • در جهت تحریر دفاتر مالی شرکت مطابق با آیین‌نامه تحریر دفاتر مورد تایید وزارت امور اقتصاد و دارایی، تمهیدات لازم انجام شود.
  • ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ به استناد ماده 110 قانون مالیات­های مستقیم و همچنین اظهارنامه دوره­ای مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد.
  • لیست حقوق کارکنان شرکت به سازمان امور مالیاتی موضوع ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه گردد.
  • صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم به سازمان مربوط ارائه شود.

فاکتور محصولات دانش بنیان

شرکت لازم است در زمان درج نام تجاری و ارائه فاکتور  فروش محصولات دانش­ بنیانقواعد زیر را رعایت نماید:

  • شرکت در کلیه اسناد مالی خود پس از زمان تایید توسط کارگروه، اعم از قراردادهای فروش، صورتحساب‌های فروش، اسناد و دفاتر مالی، برای هر کالا/خدمت تایید شده، فقط از یک نام تجاری (مورد تایید کارگروه در زمان ارزیابی که در کارتابل هر شرکت پس از تایید قابل مشاهده می باشد) استفاده کرده باشد.
  • با توجه به اینکه برخی حمایت­های قانون مربوط از شرکت‌های تایید شده بر مبنای کالا/خدمات تایید شده شرکت می‌باشد، شرکت لازم است فاکتورهای مربوط به هر یک ازکالاها و خدمات دانش ­بنیان خود را که توسط کارگروه تایید شده است، صرفا تحت عنوان یک نامم تجاری (برند) به فروش رسانده و از ذکر چند نام تجاری برای یک کالا و خدمات دانش­ بنیان خودداری نماید. همچنین لازم استت در فاکتورهای فروش، مواردی همچون نام خریدار/ فروشنده، شناسه ملی خریدار/ فروشنده، شماره اقتصادی خریدار/ فروشنده (باا رعایت موارد مندرج در موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم و دستورالعمل­های اجرایی آن)، آدرس دقیق خریدار/ فروشنده، کدپستی خریدار/ فروشنده، تلفن خریدار/ فروشنده و تاریخ فروش را لحاظ نماید. معافیت‌های موردنظر در صورتی اعمال خواهد شد که شرکت، موارد مندرج در موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم و دستورالعمل­های اجرایی آن را رعایت کرده باشد( لازم به ذکر است شرکت می‌تواند پس از تایید کارگروه، با مراجعه به کارتابل خود در سامانه دانش­ بنیان، کالا و خدمات دانش­ بنیان و موردد تایید خود را در قسمت «کالا/خدمات ارزیابی شده» مشاهده نماید).
نحوه استفاده از مشاوران تخصصی مالیاتی دبیرخانه کارگروه

شرکت‌های دانش­ بنیان می‌‌توانند سوالات مالیاتی خود را پیرامون موضوعات زیر با مشاوران مالیاتی شرکت‌های دانش ­بنیان مطرح نمایند:

  • مشکلات مربوط به تکمیل اظهارنامه و دفاتر مالی شرکت‌ها
  • چگونگی تکمیل اظهارنامه
  • مشکلات استفاده از معافیت مالیاتی

استفاده از تخفیف نرم افزارهای حسابداری برای شرکت‌های دانش ­بنیان

با توجه به هماهنگی­های انجام شده با برخی از شرکت‌های نرم افزاری و تهیه بسته­ های ویژه دانش ­بنیان، شرکت‌های متقاضی استفاده از نرم افزارهای حسابداری می­توانند با مراجعه به شرکت‌های نرم افزاری مشخص از تخفیف­ های در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دانش بنیاناستفاده نمایند.

شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

مشارکت اعضای هیات علمی و کارمندان دولت در شرکت های دانش‌بنیان

تأسیس شرکت به دست اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و کارمندان دولت بدون مانع است و در مواردی که اعضای هیئت علمی اقدام به مشارکت در تأسیس یا مدیریت شرکتی کنند که هنوز به عنوان شرکت دانش‌بنیان به تایید «کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» نرسیده باشد، اقدام مخالف قانون صورت نگرفته است.

تنها محدودیتی که در این زمینه وجود دارد، موضوع منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری است. این موضوع نیز تنها در مواردی اهمیت پیدا می کند که شرکت مورد نظر قصد انعقاد قرارداد با دولت را داشته باشد. بنابراین در مواردی که این شرکت‌ها کالاها و خدمات خود را صرفا به بخش خصوصی می فروشند، با محدودیت قانونی مواجه نبوده و به طور طبیعی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري نخواهند بود. در ضمن کارمندان دولت نمی­توانند به عنوان مدیرعامل شرکتی مشغول به کار شوند.

شرکت‌هایی که مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي نیستند

 

با توجه به ماده22 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 4/12/93، اعضای هیأت‌ ‌‌‌علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت‌‌‌‌مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.

بنابراین در مواردی که اعضای هیئت علمی اقدام به مشارکت در مدیریت یا تأسیس شرکتی کنند که هنوز به عنوان شرکت دانش‌بنیان به تایید «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش­ بنیان و نظارت بر اجرا» نرسیده، اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته است. مگر آنکه این شرکت‌ها قصد داشته باشند در معاملات يا داوري در دعاوي با اشخاص ذکر شده در زیر شرکت نمایند که در این صورت برخلاف «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري» عمل شده است:

دولت يا مجلسين يا شهرداري­ها يا دستگاههاي وابسته به آنها و يا هر سازمان يا موسسه ای كه اكثريت سهام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق به دولت و يا شهرداري­ها و يا دستگاههاي وابسته به آنها باشد.

اشخاصي كه به نحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا موسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري يا حق الزحمه يا پاداش و يا امثال آن به طور مستمر (به استثنا حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني) دريافت مي دارند.

مديران و كاركنان بنگاه­هاي خيريه اي كه از دولت يا از شهرداري­ها كمك مستمر دريافت مي دارند.

مشکلات در شرکت های دانش بنیان

 

شرکت‌هایی که مثل شرکت های دانش بنیان مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نمی باشند

طبق بند 7 ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري، شركت ها و موسساتي كه تعداد صاحبان سهام آن يكصد و پنجاه نفر و يا بيشتر باشد مشروط بر اين كه هيچ يك از اشخاص مذكور در ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري، بيش از پنج درصد از كل سهام آن را نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن به اشخاص مذكور در فوق نباشد، مشمول این قانون نیستند و می توانند کالا و خدمات خود را به بخش دولتی به فروش برسانند.

همچنین شركت­هاي تعاوني كارمندان موسسات مذكور در ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري، در امور مربوط به تعاون نیز از شمول این قانون مستثنی هستند.

مشارکت دانشگاه­ها در تأسیس و اداره شرکت‌های دانش ­بنیانو قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي

 

بر اساس ماده43 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 4/12/93،  دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت‌های دانش‌بنیان که حداکثر چهل ‌و نه درصد (49%) سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأت‌‌‌‌علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت‌‌‌‌علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به‌تصویب هیأت‌‌‌‌امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت‌ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.

استفاده شرکت‌های متقاضی از مزایای عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي استفاده نمایند

شرکت‌های متقاضی دانش بنیان پس از ثبت نام و ارائه اسناد مربوطه در سامانه ، توسط «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا»، موضوع ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت تأیید، از مزایای عدم شمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري» استفاده می کنند.

اعضای هیئت مدیره شرکت متقاضی عضو هیات علمی دانشگاه

شرکت‌هایی که دانشگاه بعنوان سهامدار آنان نیست و همچنین اعضاء اصلی آنها عضو هیئت علمی دانشگاه نیز نباشند، می­توانند وارد فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان شوند.