شرکت دانش بنیان تجاری سازی چیست

شرکت دانش بنیان تجاری سازی
ثبت نام اشخاص حقیقی برای دانش بنیان شدن

لازم است فرد ابتدا به صورت حقوقی شرکت یا موسسه­ای را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برساند و بعد از اخذ شناسه ملی شرکت نسبت به ثبت نام شرکت در سامانه شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ارزیابی اقدام نماید.

شناسه ملي اشخاص حقوقي

متقاضيان مي­توانند به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور مراجعه نمايند و با جستجوي اسم شركت يا موسسه، شناسه ملي اشخاص حقوقي را دريافت و در سامانه وارد نماييد.

تعداد افراد متخصص (هسته فناور یا واحد فناور) در یک مرکز رشد مستقر

قانون مختص به حمایت های  دانش بنیان از شرکت‌های ثبت شده رسمی است و هسته فناور یا واحد فناور، پس از ثبت رسمی حقوقی می‌تواند بلافاصله تقاضا داده و ارزیابی شود. لذا قبل از ثبت رسمی شرکت، امکان ارایه تقاضا و استفاده از حمایت‌های قانون وجود ندارد.

شخص رابط برای ثبت نام شرکت های دانش بنیان

رابط شرکت شخصی است که برقراری ارتباط از جانب دبیرخانه کارگروه با ایشان به راحتی امکان­پذیر باشد و از کلیه اطلاعات و فرآیندهای شرکت مطلع باشد. همچنین اگر رابط شرکت اقدام به ثبت نام اولیه نمود و پس از پنج ساعت ایمیل فعال­سازی برای وی ارسال نگردید، لازم است که دوباره اقدام به ثبت نام نماید.

شرایط شخص حقیقی با تابعیت غیرایرانی برای دانش بنیان شدن

این شرکت‌ها هیچ ممانعتی برای ثبت نام و استفاده از حمایت­ها و تسهیلات دانش بنیان و تسهیلات قانونی شرکت‌های دانش‌بنیانندارند.

در صورت بی‌نام بودن سهام در شرکت‌های سهامی، نام و مشخصات دارنده سهم بر روی ورقه سهم درج نمی‌شود و سهم بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک، دارنده آن شناخته می‌شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. برای نقل و انتقال سهام بی‌نام نیازی به ثبت آن توسط صاحب سهم یا وکیل او در دفاتر شرکت نیست. اگر شرکت فاقد سهام بی نام است در قسمت ثبت اطلاعات مربوط به سهام بی نام صفر را وارد نماید.

تسهیلات دانش بنیان

وام بدون بهره دانش بنیان

 

وام سرمایه ثابت: آن بخش از سرمایه که به صورت وسایل تولید، ابزار کار و مواد خام نمود می یابد را سرمایه ثابت می نامند.

وام سرمایه در گردش: مجموعه مبالغی است، که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی جاری از دارایی جاری یک شرکت کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید.

این وام حداکثر تا سقف 300 میلیون تومان بوده و با نر خ سود 4%  در سال محاسبه می شود. دوره تنفس این وام در حدود 6 ماه بوده و بازپرداخت آن نیز حداکثر 30 ماه خواهد بود.

شرکت های دانش بنیان می توانند از صندوق نوآوری و شکوفایی وام های بدون بهره دریافت کنند.

منظور از وام بدون بهرهآن است که ققط کارمزد 4 درصد دریافت شود. اینگونه وام ها عموما برای شرکت های تازه تاسیس به جهت تولید نیمه صنعتی در نظر گرفته می شود.  این وام میتواند به صورت سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت از سوی متقاضی درخواست شود.

 

وام دانش بنیان

شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای پیشبرد اهداف خود می توانند از صندوق نوآوری و شکوفاییوام کم بهرهو وام بدون بهره می توانند استفاده نمایند.

صندوق نوآوری و شکوفایی منیز در راستای اهداف خود، وظیفه تامین مالی شرکت های دانش بنیان را داشته و سعی دارد با منابع مالی مناسبی که در اختیار دارد نیاز شرکت های دانش بنیان را مرتفع سازد.

وام ها و تسهیلات در نظر گرفته شده برای اینگونه شرکت ها و موسسات به دو صورت است:

  1. تسهیلات بدون بهره دانش بنیان  تا سقف پرداختی 300 میلیون تومان و نرخ کارمزد 4 درصد برای ساخت نمونه صنعتی
  2. تسهیلات کم بهره دانش بنیان تا سقف 30 میلیارد تومان و نرخ بهره 111 درصد برای ساخت خط تولید و تجهیزات آن و سرمایه در گردش و سرمایه ثابت.

دوره تنفس و بازپرداخت این وام ها مختلف بوده و از قرار زیر است:

  1. دوره تنفس و بازپرداخت برای وام های بدون بهره:

اغلب برای اینگونه وام ها دوره تنفسی تا سقف 6 ماه و دوره بازگشتی در حدود 30 ماه د رنظر گرفته می شود.

  1. دوره تنفس و بازپرداخت برای وام ها کم بهره:

اغلب برای این نوع وام ها دوره تنفسی تا سقف 1 سال و دوره بازگشت در حدود 5 سال در نظر گرفته می شود.